YOUR WORLD,
YOUR LIFE,
YOUR SKY,
OUR LIGHT

ZAP GRUPĖ, UAB

Salininku 84, 02223 Vilnius, Lithuania

Planuojamos eksportuoti produkcijos sertifikavimas bei ženklinimas

Projekto tikslas: sertifikuoti gaminamus produktus JAV, Kanados bei Europos rinkoms, t. y. sertifikuojami LED šviesos šaltiniai bei LED šviestuvai, kuriems bus suteikti ETL/UL ir CE sertifikatai. Sėkmingas projekto įgyvendinimas ženkliai padėtų padidinti įmonės eksportą, paskatintų įmonės konkurencingumą bei žinomumą globalioje rinkoje.

Projekto biudžetas: 43.830,00 Eur.

Investuotos nuosavos lėšos: 21.915,00 Eur.

Projekto finansavimas: 21.915,00 Eur.

Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-802 „Expo sertifikatas LT“.

Projekto „UAB „ZAP Grupė“ gamybos skaitmeninimas“ įgyvendinimas

Augant gamybos apimtimis ir intensyvėjant konkurencijai, tampa vis svarbiau gebėti greitai atlikti stambesnius užsakymus ir tai padaryti patiriant mažiausias sąnaudas, neprarandant gaminių kokybės. Apšvietimo sektoriuje ypač aštri konkurencija, todėl, siekiant sudaryti ilgalaikes užsakymų sutartys, yra itin svarbu įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus kokybiškai ir laiku.

Siekiant automatizuoti ir skaitmeninti įmonės procesus, buvo nuspręsta įgyvendinti projektą, kurio metu planuojama diegti robotikos, automatikos ir automatizavimo technologijas pramonei, įmonės išteklių valdymo sistemą, 3D spausdinimo skaitmenines technologijas ir skaitmeninės inžinerijos skaitmeninimo sprendimus.

Gamybos procesų skaitmeninimui projekto įgyvendinimo metu planuojama įsigyti gamybinę įrangą bei diegti įmonės išteklių valdymo sistemą. Technologijos ir sprendimai bus skirti LED šviestuvų gamybos skaitmeninimui.

Projekto įgyvendinimas leis padidinti LED ir kitų apšvietimo elementų gaminių gamybos pajėgumus, mažinti rankinį darbą, padidinti darbo našumą, gaminių spektrą, pardavimų ir eksporto apimtis bei įmonės konkurencingumą Lietuvos ir užsienio rinkose.
Projektas yra finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Projekto pavadinimas – „UAB „ZAP grupė” gamybos skaitmeninimas”
Projekto vykdytojas – UAB „ZAP grupė”
Projekto tikslas – Skaitmenizuoti įmonės gamybos procesus, sudarant palankias sąlygas darbo našumo didėjimui.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 1 176 999,30 Eur
Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki  426 629,80 Eur.

Projekto vykdymo pradžia – 2020-05-29
Projekto vykdymo pabaiga – 2023-09-01

Eksporto plėtra esamose ir naujose rinkose

Projekto tikslas: įmonės ir jos produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose ženkliai padėtų padidinti įmonės eksportą, paskatintų įmonės konkurencingumą bei žinomumą globalioje rinkoje. Įmonė planuoja dalyvauti 8-iose tarptautinėse parodose.
Projekto biudžetas: 85,532,00 Eur. Investuotos nuosavos lėšos: 42,766,00 Eur. Projekto finansavimas: 42,766,00 Eur.

Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas” įgyvendinimo priemonę Nr. 03,2,1-LVPA_K_801_05_0045 „Naujos galimybės LT”.

Pardavimų didinimas esamoje ir naujose rinkose

Projekto tikslas:
Įmonės konkurencingumo bei žinomumo didinimas dalyvaujant tarptautinėse parodose ir įvedant produktus į ekonomiškai stiprių valstybių rinkas.

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.
Projekto vykdytojas: UAB „ZAP Grupė”

Didelio poveikio technologijų diegimas UAB „ZAP grupė“

UAB „ZAP grupė projekto metu įsigijo 3 vnt. pažangios, modernios technologinės įrangos, kuri atitinka didelio poveikio technologijų požymius (DPT) – robotiką ir fotoniką. Naujų įrengimų pagalba bus gaminami ir apdirbami inovatyvūs produktai – metaliniai šviestuvų korpusai ir jų sudedamosios dalys. Naujos technologijos leis automatizuoti metalinių detalių gamybos procesą, sumažinti produktų kainą, nes bus atsisakoma subrangos darbų, taipogi leis ženkliai padidinti gamybos lankstumą, efektyvumą, gaminamos produkcijos greitį, produkto tikslumą, apimtis ir kokybę.
Projekto įgyvendinimo trukmė yra 2017 12 11 – 2019 06 30. Projekto biudžetas – 192,696,00 Eur. Investuotos nuosavos lėšos – 106,790,05 Eur. Projekto finansavimas – 85,905,95 Eur.

Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas” priemonę Nr. 03,3,1-LVPA_K_841 „DPT PRAMONEI LT+”